ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Bevezető

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha esetleg bármi további kérdése lenne, keressen bennünket bizalommal e-mailben vagy pedig telefonon!

Adataink

Név: Ganache Kft.

Székhely: 2014 Csobánka, Panoráma utca 23

Átvételi pont címe: 1036 Budapest, Galagonya utca 3.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 13-09-200791

Adószám: 26787895-2-13

Telefonszám:

E-mail: info@ganache.hu

 

Fogalmak

 • Eladó: Ganache Kft.
 • Megrendelő: Ganache Kft. által üzemeltetett weboldalon leadott rendelés alapján az édesipari termék, vagy egyéb kiegészítő vevője.
 • Weboldal: www.ganache.hu
 • Onlinebolt: Az Eladó által üzemeltetett online értékesítési platform.
 • Termékek: A Weboldalon található édesipari termékek és kiegészítők.
 • Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
 • Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet

 

 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya
 • A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között édesipari termék, illetve kiegészítők adásvételére, illetve házhozszállítás esetén árufuvarozási jogviszonyra terjed ki.
 • A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó a Megrendelő által az online boltban leadott rendelés szerint, a rendelt termékeket a rendelésben megjelölt módon értékesíti és adott esetben kiszállítja.

 • A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése
  • Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
  • A Megrendelő az online felületen a regisztráció elvégzése, vagy számlázási adatainak megadása után tudja a Termékeket megrendelni, majd bankkártyával vagy utánvéttel tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.
  • A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
  • Amennyiben a Megrendelő által megvásárolni kívánt Termék az Eladó saját készletéből teljesíteni tudja úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, nem tudja a rendelést a rendelésben megjelölt módon teljesíteni, úgy erről a Megrendelőt emailben értesíti, bankkártyás fizetés esetén a rendelés összegét 8 napon belül visszautalja.
  • Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen. Ugyanitt található a termékek allergén listája is, illetve a 1169/2011/EU és 36/2014. (XII. 17.) FM rendeletek szerinti tájékoztató.
  • További tájékoztatás: A cukrászati termékek nettó mennyisége sütemények esetében egy szelet, torták esetében a rendelés során kiválasztott szeletek száma. 1333/2008/EK rendelet szerinti tájékoztatás: Neukockin, Tartrazin, Narancssárga S ételfestékek: a gyermekek tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorolhat. Ezen ételfestékeket tartalmazó sütemények és torták: Áfonyás Kisasszony, Szivárványszelet, Levendulaszelet. Citromospite
 • A szerződés létrejötte
  • Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a "kosárba", "fizetés" gombok, és a regisztrált felhasználóként történő bejelentkezést követően a "megrendelés" gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.

 • Árak és szolgáltatási díjak
  • A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
  • Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó további házhozszállítási díjakat ad bizonyos esetekben. További információkért, keresse fel a Szállítás/Átvétel oldalunkat (www.ganache.hu/szallitasatvetel).

 • A megbízástól való elállás
  • A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Kormányrendelet 5. § c) szerint a szerződéstől való elállásra édesipari termék vonatkozásában nem jogosult.
  • Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.
  • A Megrendelő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag a Termék(ek) átvételét megelőzően gyakorolhatja.

 • A megbízás teljesítése és a fizetés
  • A megrendelt Terméket az Eladó a rendelésben megjelölt szállítási, vagy átvételi módon és időpontban adja át. A Megrendelő a rendelésben meghatározott módon fizeti ki a megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértékét
  • A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelő az átvételkor kapja meg.
  • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • Minőségi kifogás és szavatosság
  • Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.
  • Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 72 óráig jelezheti az Eladónak.
  • Ha a megrendelt Termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli.
  • Amennyiben az Eladó a hibás Terméket azonos Termékre kicserélni nem tudja, úgy a Megrendelő választásától függően az Eladó a megrendelt Terméket másik Termékkel helyettesítheti, vagy a vételárat a Megrendelő részére visszatérítheti.
  • Az édesipari termék a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól a méret, kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathatnak, amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.
  • Az Eladó kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből és/vagy diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.
  • Az Eladó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy az édesipari termékek glutént, tejet, cukrot illetve nyomokban mogyorót és szóját tartalmazhatnak!

 • Kártérítési felelősség
  • Az Eladó kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből és szállításából eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősség-kizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.
  • Az Eladó kizárja felelősségét a tortához rendelt kiegészítő Termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ezen esetekben a Megrendelő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti. A gyártó kiléte felől további tájékoztatást az Eladótól kérhet írásban.

 • Adatvédelem
  • Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra harmadik félnek semmilyen formában nem továbbítja. Kivételt képez az az eset, amennyiben a Megrendelő illetve Látogató az Eladó hírlevelére feliratkozik és ezzel elfogadja a vonatkozó szabályokat.

 • Az édesipari termékek eltarthatósága
  • Az édesipari termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Megrendelő kötelezettsége.
  • Hűtött tárolás mellett (+4°C) az édesipari termékek az átvételt követő 24 óráig biztonságosan eltarthatók, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak (ez az adat az édesipari termék típusától függően eltérő, a Termék részletes leírásánál megtalálja az odavonatkozó eltarthatósági időtartamot).

  • Fagylaltok és sorbet-ek: -18°C-on átvételtől számított két hétig tárolható. 
 • Záró rendelkezések
  • A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
  • A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit